A www.parla.cat s’hi troba el curs de català en línia de l’Institut Ramon Llull.

Els cursos s’ofereixen en dues modalitats, la lliure que és gratuïta i permet l’aprenentatge totalment autònom, ja que els materials del curs són de lliure accés, i la modalitat amb tutoria, que és de pagament.

Les persones que vulguin accedir-hi, tant en una modalitat com en l’altra, han de donar-se d’alta a la plataforma. Els estudiants que optin per inscriure’s a un curs tutoritzat  hauran de formalitzar una inscripció amb pagament.

Les persones que accedeixin a la modalitat lliure poden accedir als cursos un cop s’hagin donat d’alta a la plataforma en el moment que ho desitgin sense restriccions temporals pel que fa a la inscripció.

PARLA.CAT OFEREIX TOTA LA INFORMACIÓ I UNA DEMO DEL CURS EN 5 IDIOMES

Parla.cat 1 i 2