Si coneixes altres eines per aprendre català online, comparteix-les amb nosaltres: casalcataladeberlin@gmail.com

Consulta

Consorci per a la Normalització Lingüística (consulta general, dubtes ortogràfics i gramaticals)

Web de la llengua catalana (Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya)

Català com a llengua estrangera (universitats)

  • UNIVERSITAT DE BARCELONA:

Autoaprenentatge i recursos de català a través d’Internet,
Resum de gramàtica
Fitxer de dubtes

  • UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA

Centre d’autoaprenentatge de llengües
Incògnit, Jocs virtuals al voltant de la llengua catalana
NetCat, espai de formació lingüística a la xarxa (UAB).
Ofereix cursos tutoritzats de català, a distància

  • UNIVERSITAT POMPEU FABRA

SALC Servei d’autoformació en llengua catalana, Universitat Pompeu Fabra

  • UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA

Serveis i recursos lingüístics

Més recursos:

Intercat, aplec d’informació sobre les Universitats catalanes, la vida a Catalunya i cursos i eines per aprendre català en línia (web en diversos idiomes)

Dictats en línia

Joc interactiu “Tu i jo tenim una història” (Àlatac)

Per a petits i grans

Vincles. Material interactiu destinat a alumnat nouvingut

Xarxa telemàtica educativa de Catalunya recursos per a secundària

Informació, altres recursos

Tres a la carta, servei de Televisió de Catalunya

Web del programa Què m’has dit?

Vilaweb, portal de notícies

Softcatalà, Associació sense ànim de lucre que fomenta l’ús del català a les noves tecnologies