La Generalitat atorga beques anuals perque alguns estudiants puguin fer una estada de nou mesos a diferents casals catalans del món. Al Katalanischer Salon vam tenir la sort de comptar amb la Laie l’any 2010, i aquest 2011 és l’Olga qui, amb la mateixa energia que la seva predecessora, ens ajuda a tirar endavant activitats i projectes. Ella, l’Olga, com la resta de companys seus repartits pel món (a Montréal, Mérida, La Plata, París, Bogotà, Edinburg i Luxemburg) escriu en un blog. A “Zoom ACC” expliquen les activitats que tots ells ajuden a tirar endavant, hi publiquen cròniques de les seves experiències personals i aspectes de les ciutats on desenvolupen la seva feina. Els seus articles els podeu llegir a http://zoomacc.blogspot.com. No us els perdeu!